Systèmes d’appel d’urgence code Toggle

 • Mavi Kod Sistemi

  Mavi Kod Sisteminin amacı, bir hastanın kurumun herhangi bir noktasında solunumsal veya kardiyak arrest olması durumunda hastaya resüsitasyonu sağlayacak uzman personelin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi, olay yerine yönlendirilmesi ve Temel Yaşam Desteği başarı oranının arttırılmasını sağlamaktır. Ayrıca Tüm Mavi Kod durumlarının olay ve müdahale bilgilerinin kayıt altına alınması ve çeşitli performans raporları oluşturulabilmesi de sağlanarak hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 • Konsültan Doktor Çağrı Sistemi

  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KRİTERLERİNE TAM UYGUN
  Konsültan Doktor Çağrı Sisteminin amacı, hastanenin acil servisinde ya da hasta odalarında ihtiyaç duyulan bir konsültasyon için ilgili branşın görevli konsültan doktorunu, pager veya dect telefon aracılığıyla haberdar edilmesini, konsültan doktorun akılı kartıyla sonlandırması ile çağrı bilgileri ve servis sürelerinin kayıt altına alınması ile acil servis ve kliniklerdeki konsültasyon servisinin ölçülebilir hale getirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 • Pembe Kod Sistemi

  Hastanede yenidoğan ve çocuk güvenliğini tehdit eden durumlarda personelin hastanenin tüm dahili telefonlarından, hasta odalarında ve (varsa) yenidoğan ünitesinde bulunan Oda Kontrol Panellerinden, servis desklerinde bulunan Hemşire Çağrı Panelerinden ve acil serviste bulunan Acil Servis Çağrı Panelinden çağrı yapılabilmesini, bu çağrıların adresinin pembe kod ekibine pager çağrı cihazları ve (varsa) DECT telsiz telefonlarda iletilmesini, hastanede Kartlı Geçiş Sistemi ve geçiş kapılarının otomatik olarak kapanmasını ve tüm bu çağrıların kayıt edilmesini ve raporlanmasını sağlayan iletişim ve otomasyon sistemidir.

 • Beyaz Kod Sistemi

  Beyaz Kod Sisteminin amacı; hastanede hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için bir tehlike anında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilerek oluşan tehdidin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tüm Beyaz Kod durumlarının olay bilgilerinin kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır.

 • Kırmızı Kod Sistemi

  Kırmızı Kod Sisteminin amacı; Hastanede meydana gelebilecek bir yangın durumunda güvenlik personelinin durumdan haberdar edilmesini sağlamaktır. Bu sayede ilgililer olay yerine en hızlı şekilde ulaşmış, erken müdahale ile hastalar ve personelin panik olmadan binadan tahliye edilmesi sağlanmış olacaktır.

 • Hasta Takip Sistemi

  ELEKTRONİK GÜVENLİK YAKA KARTI
  SafeCARD®, fiziksel ve yaşamsal tehditlerle yüzyüze çalışmak zorunda olan çalışanlar için acil yardıma çağrı ekipmanıdır. Çalışanların her zaman üzerinde taşıyabileceği hafiflikte ve şıklıkta bir personel yaka kartı taşıyıcısı görünümündedir. Tek tuşla acil yardım ekibine çağrı yapmasını sağlar ve hatta çalışanın bina içindeki konumunu da iletir. SafeCARD®, en acil anınızda iş yerinizdeki en yakın yardımcınızdır.

  NEREDE OLURSANIZ OLUN

  Destek isteyen çalışanın konumu, çok büyük iş ortamlarında bile metrekare hassasiyetinde elektronik olarak hesaplanır. Yardım ekibine destek noktasının tarifi gerekmez, bina kat planındaki konumu otomatik olarak yardım ekibine gönderilir.

La Production
Systèmes d’Appel d'infirmière
Systèmes d’Orientation d’urgence et d’éclairage d’urgence
 Kapat